onsdag 20. mai 2015

Matskule på Barnas matfestival 4-6 September.

I veke 35 vert det matskule i mathallen i Bergen. to/ tre kveldar frå 16:30 til 19:30.

På denne matskulen får du læra korleis det kan vera å arbeide som kokk eller servitør på ein restaurant. Matskulen endar med drift av Barnas 4H restaurant på matfestivalen i Bergen 4-6 September 2015.

På matfestivalen kan ein få sjå, smaka og kjøpa spennande lokale produkt podusert i småskalabedrifter. Me skal bruka desse råvarene i restauranten og samtidig skal me prøva å driva så økologisk som mogleg. Alle frå kurset skal så vera med å driva restaurant, kokkelere og servere mat på festivalen helga 4-6 september.
Mottoet vårt er framleis: " lære ved å gjere".

Påmelding til:
Karen O. Isdal
Tlf 95979064
karen.o.isdal@4h.no
 

Aktivitetsveker på Førland 4H gard

Neste matskuleaktivitet på Førland 4H gard er 22 juni.
Dyrestell og kos, snekring, toviing, karding og matlaging m.m.
Meir info finn du her: https://www.facebook.com/events/1572051999729819/

Neste matskule Lygre livsgard 30 mai.

1 mai satte alle borna på matskulen ned poteter. Neste matskule på Lygre Livsgard er 30 mai. Vil du være med. Meld deg på hos Veronica Lygre

På Lygre 4H matskole får du dyrke, stelle i, og høste fra hagen. Lage mat av det som kan høstes til ulike årstider. Du lærer å lage god mat fra grunnen, av råvarer som er ureiste og økologiske. Ta kontakt for informasjon om kurs.

Kurs i 2015.
Fra jord til bord matskule:
1.mai
6 juni kl 10-16.
22 aug
Kontakt
Lygre Livsgard
v/Veronica Lygre
livsgardsvero@gmail.com

 

tirsdag 12. mai 2015

torsdag 12. mars 2015

Dyrevelferd

Dyrevelferd sier noe om hvordan dyrene har det. Vi har en egen dyrevelferdslov i Norge som sier: "Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger." Lovdata: §3 i Dyrevelferdsloven. 
Hele Dyrevelferdloven finner du her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97
Her kan du lese om krav til dyrepasser og til bygninger og innredning. 

torsdag 26. februar 2015